BZUK VČEL olej na plátně

SPÁNEK olej na plátně

CHRISTIANIE olej na plátně

HOLUBICKÁ JEZDKYNĚ olej na pátně

KDYŽ ČAS BĚŽÍ JINAK olej na plátně

V ROKLI olej na plátně

STMÍVÁ SE olej na plátně

V JINÉM ČASE olej na plátně

VÁCLAV olej na plátně

OKNO akryl na plátně

SETKÁNÍ akryl na plátně

BZUK VČEL detail
SPÁNEK detail
CHRISTIANIE detail
HOLUBICKÁ JEZDKYNĚ detail
KDYŽ ČAS BĚŽÍ JINAK detail
V ROKLI detail
STMÍVÁ SE detail
V JINÉM ČASE detail
VLNA detail
VÁCLAV detail
OKNO detail
SETKÁNÍ detail