Hotaru I -Svatojánská noc
Hotaru II – A kdo stojí za tebou
Hotaru III – Wild
Hotaru IV – rozmalováno
Hotaru V – Po tom, co jelen odešel
Hotaru VI – Venku z kruhu
Svatojánská noc
Svatojánská noc – skica
Hotaru – skica z lesa